Cel ćwiczeń I Opis ćwiczeń I Statystyka opisowa I Wnioskowanie statystyczne I Bibliografia

 
Bibliografia


W procesie przygotowania zagadnień zawartych w module skorzystano z następujących źródeł:

 

 

Modele ekonometryczne | Prognozowanie i symulacje | Ekonometria |
Powrót na główna Analiza danych