Cel ćwiczeń I Opis ćwiczeń I Statystyka opisowa I Wnioskowanie statystyczne I Bibliografia
Opis ćwiczeń

 

 

W przygotowanym pakiecie znajdują się zagadnienia teoretyczne, zadania przykładowe z rozwiązaniami, zadania do samodzielnego rozwiązania oraz pytania testowe.

            W zagadnieniach teoretycznych zostały zaprezentowane treści tematyczne dotyczące metod statystyki opisowej oraz metod wnioskowania statystycznego.

Zadania przykładowe z rozwiązaniami stanowią praktyczne zastosowanie przestawionych w zagadnieniach teoretycznych wiadomości, jak również umożliwiają dokładne przeanalizowanie metod i narzędzi omówionych w części teoretycznej.

Zadania do samodzielnego rozwiązania pozwalają na sprawdzenie przyswojonej wiedzy z określonego tematu. Student będzie miał obowiązek skonsultować z prowadzącym zajęcia rozwiązania wymienionych wyżej zadań.

Pytania testowe zostały przygotowane w celu weryfikacji zdobytej wiedzy. W przypadku otrzymania w teście mniej niż 80% poprawnych odpowiedzi student powinien ponownie przestudiować zagadnienia teoretyczne dotyczące danego tematu.

 

Wskazówki umożliwiające efektywne wykorzystanie przygotowanego pakietu:

  • żółtym kolorem oznaczone są nagłówki tablic,
  • zielonym kolorem zaznaczono obliczone wartości,
  • pliki z zadaniami przykładowymi są zablokowane do edycji,
  • pliki z zadaniami do samodzielnego rozwiązania są dostępne do edycji z wyjątkiem treści zadań.

Modele ekonometryczne | Prognozowanie i symulacje | Ekonometria |
Powrót na główna Analiza danych