Cel ćwiczeń I Opis ćwiczeń I Statystyka opisowa I Wnioskowanie statystyczne I Bibliografia

 
STATYSTYKA OPISOWA
I   Graficzna prezentacja szeregów statystycznych

II   Wybrane miary tendencji centralnej - średnie klasyczne

III   Wybrane miary tendencji centralnej - przeciętne pozycyjne

IV   Wybrane elementy analizy dynamiki zjawisk - metody wyodrębniania tendencji rozwojowej

V   Wybrane elementy analizy dynamiki zjawisk - wskaźniki dynamiki

Modele ekonometryczne | Prognozowanie i symulacje | Ekonometria |
Powrót na główna Analiza danych