Wzory statystyka

 

Wyślij formularz z plikiem

Statystyka zadania - oferta badań statystycznych

Analizy danych

Wykonuję analizy struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk. Badania wariancji, regresji liniowej i nieliniowej, korelacji, analiza rozkładu..

Testy statystyczne

Testowanie hipotez to
fundament większości
badań stanowiących
przedmiot statystyki.
Weryfikuję hipotezy
..

Oprogramowanie statystyczne

Używam wielu spośród znanych programów mi.n SttaisticaPL, Gretl, Statgraf, SPSS ,  i inne.

 
   

Wyślij do mnie formularz (klik Enter).

 

Możesz w nim załączyć dowolny plik tekstowy : doc (Word), .pdf (Acrobat Reader), txt , xls (Excel) lub inny.

Podaj też Twoje oczekiwania i adres email, na który mam odpowiedzieć.

Wzory statystyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z położeniem w tabeli wzory statystyczne dotyczą:

 

1

wskaźnik natężenia (częstotliwość zmienna)

wskaźnik podobieństwa

wskaźnik natężenia cechy

2

rozpiętość przedziałów klasowych

rozstęp

ilość przedziałów klasowych

3

Numer kwartyla pierwszego

Numer kwartyla trzeciego

Wzór na kwartyl pierwszy [trzeci]

4

Mediana dla szeregu szczegółowego

numer mediany dla szeregu punktowego

 

 

Mediana dla szeregu przedziałowego

5

 

 

Dominanta dla szeregu przedziałowego

6

Odchylenie przeciętne dla szeregu szczegółowego (klasyczna bezwzględna miara asymetrii)

Odchylenie przeciętne dla szeregu punktowego

(klasyczna bezwzględna miara asymetrii)

Odchylenie przeciętne dla szeregu przedziałowego (klasyczna bezwzględna miara asymetrii)

7

Odchylenie ćwiartkowe (pozycyjna, bezwzględna miara asymetrii)

Rozstęp (obszar zmienności) (poz. bezwzgl. miara asym.)

Współczynnik zmienności dla odchylenia ćwiartkowego (poz. wzgl. miara asym.)

8

Typowy klasyczny obszar zmienności cechy

Typowy pozycyjny obszar zmienności cechy

 

9

 

Współczynnik zmienności dla odchylenia przeciętnego (klasyczna wzgl. miara asym.)

Współczynnik zmienności dla odchylenia standartowego (klasyczna wzgl. miara asym.)

10

Moment rzędu trzeciego w szeregu szczegółowym

Moment rzędu trzeciego w szeregu punktowym

wzór ogólny na moment
k-tego rzędu

11

Kierunek asymetrii w oparciu o miary klasyczne

Kierunek asymetrii w oparciu o miary pozycyjne

 

12

Wskaźnik skośności (miara klasyczna) [kierunek i siła]

Pozycyjny współczynnik asymetrii

Współczynnik asymetrii

13

Współczynnik koncentracji Lorenza

Pola rombów pod wykresem krzywej Lorenza

Współczynnik skupienia (Kurtoza)

 

 

14

Średnia arytm. dla szeregu czasowego zaczynającego się od t = 0

Średnia arytm. dla szeregu czasowego zaczynającego się od t = 1

Średnia chronologiczna (w szeregach momentów) (np. średni miesięczny zapas)

15

Przyrost absolutny o stałej podstawie (jednopodstawowy)

Przyrost względny o stałej podstawie

Indeks (wskaźnik dynamiki) o stałej podstawie

16

łańcuchowy przyrost absolutny

Łańcuchowy przyrost względny

Indeks (wskaźnik dynamiki) łańcuchowy

17

Średnia geometryczna dla szeregu czasowego zaczynającego się od t = 0

Średnia geometryczna dla szeregu czasowego zaczynającego się od t = 1

Średnia okresowe tempo zmian zjawiska

 

 

18

Agregatowy indeks ilości

Agregatowy indeks ceny

Agregatowy indeks wartości

19

Agregatowy indeks ilości wg formuły Lasperesa

Agregatowy indeks ilości wg formuły Paschego

 

         

 

 

 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie danych, badaniu statystycznym lub wykonaniu testów wypełnij formularz

Dziś dostaniesz odpowiedz.

 

Powrót na główną Analiza danych