Analizy ankiet, badania statystyczne


 
Wyślij formularz z plikiem
 

      Testowanie hipotez statystycznych    
Podstawowe testy

 

 

Testowanie Hipotezy o wartości przeciętnej

Badamy hipotezę o równości wartości przeciętnej zadanej średniej....

Testowanie hipotezy o wskaźniku struktury

Populacja generalna ma rozkład dwupunktowy z parametrem p oznaczającym prawdopodobieństwo że badana cecha przyjmie wyróżnioną wartość. Chcemy zweryfikować hipotezę H0:p=p0....

Testowanie hipotezy o wariancji

Weryfikujemy hipotezę o równości wariancji podanej wartości przeciwko hipotezie alternatywnej mówiącej, iż jest większa/mniejsza.

Testowanie hipotez nieparametrycznych

Test zgodności chi-kwadrat

Test zgodności Kołmogorowa

Test zgodności Kołmogorowa Smironowa

Testowanie niezależności

testem chi-kwadrat

Miary zależności oparte na

chi-kwadrat

 

Testowanie hipotezy o równości dwóch wartości przeciętnych

Dane są dwie zbiorowości. Chcemy zweryfikować hipotezę o równości ich wartości przeciętnych H0:m1=m2 ,,,

Testowanie hipotezy o dwóch wskaźnikach struktury

Dla dwóch populacji badamy H0:p1=p2...

Testowanie hipotezy o dwóch wariancjach

Weryfikujemy hipotezę mówiącą równości wariancji dwóch zbiorowości (test F)

 

Copyright © STATYSTYKA.ORG

 

Politechnika Warszawska

 

Powrót na główną Analiza danych