Wykresy statystyczne

 

Wyślij formularz z plikiem

Statystyka zadania - oferta badań statystycznych

Analizy danych

Wykonuję analizy struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk. Badania wariancji, regresji liniowej i nieliniowej, korelacji, analiza rozkładu..

Testy statystyczne

Testowanie hipotez to
fundament większości
badań stanowiących
przedmiot statystyki.
Weryfikuję hipotezy
..

Oprogramowanie statystyczne

Używam wielu spośród znanych programów mi.n SttaisticaPL, Gretl, Statgraf, SPSS ,  i inne.

 
   

Wyślij do mnie formularz (klik Enter).

 

Możesz w nim załączyć dowolny plik tekstowy : doc (Word), .pdf (Acrobat Reader), txt , xls (Excel) lub inny.

Podaj też Twoje oczekiwania i adres email, na który mam odpowiedzieć.

Wykresy statystyczne

 

Wykresy statystyczne.

 

Grupy wykresów:

1)      wykresy w układzie współrzędnych

-         diagram

-         histogram

-         krzywa liczebności

2)      wykresy mapowe

-         kartogramy

3)      wykresy rysunkowe

-         piktogramy

4)      wykresy powierzchniowe

-         wszystkie pozostałe

 

Histogram, diagram, krzywa liczebności

 

Są to jedne z możliwości graficznej prezentacji szeregów. W analizie struktury według cechy mierzalnych używamy wykresów w układzie współrzędnych

Są to jedne z możliwości graficznej prezentacji szeregów. W analizie struktury według cechy mierzalnych używamy wykresów w układzie współrzędnych

 

                   

rys1 – odzwierciedlenie szeregu szczegółowego lub rozdzielczego punktowego cechy mierzalnej.

rys2 – krzywa rozkładu empirycznego – diagram

rys3 – histogram z dorysowanym diagramem (łamana łącząca środki słupków)

 

                   

rys4 – częstość skumulowana cechy skokowej

rys5 – częstość skumulowana cechy ciągłej

rys15 – histogram liczebności skumulowanej z dorysowanym diagramem (łączącym końce słupków)

 

Krzywa liczebności skumulowanej lub dystrybuanta empiryczna jest najbardziej czytelną formą  graficznej prezentacji skumulowanych liczebności (częstości) absolutnych lub względnych. Natomiast krzywa liczebności to najlepsza forma prezentacji graficznej kształtu badanego rozkładu. W praktyce występują następujące typy rozkładów empirycznych:

1)      rozkład jednomodalny
gdy krzywa liczebności ma jedno maksimum

2)      rozkład wielomodalny
gdy krzywa ma więcej niż jedno maksimum ( 2 – bimodalny, 3 – trimodalny)

 

 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie danych, badaniu statystycznym lub wykonaniu testów wypełnij formularz

Dziś dostaniesz odpowiedz.

 

Powrót na główną Analiza danych