Rozkład serii

 

Wyślij formularz z plikiem

Statystyka zadania - oferta badań statystycznych

Analizy danych

Wykonuję analizy struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk. Badania wariancji, regresji liniowej i nieliniowej, korelacji, analiza rozkładu..

Testy statystyczne

Testowanie hipotez to
fundament większości
badań stanowiących
przedmiot statystyki.
Weryfikuję hipotezy
..

Oprogramowanie statystyczne

Używam wielu spośród znanych programów mi.n SttaisticaPL, Gretl, Statgraf, SPSS ,  i inne.

 
   

Wyślij do mnie formularz (klik Enter).

 

Możesz w nim załączyć dowolny plik tekstowy : doc (Word), .pdf (Acrobat Reader), txt , xls (Excel) lub inny.

Podaj też Twoje oczekiwania i adres email, na który mam odpowiedzieć.

Rozkład serii
 
α=0,025
 
n2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n2
2 2                                     2
3 2 2                                   3
4 2 2 2                                 4
5 2 2 2 2                               5
                                         
6 2 2 2 3 3                             6
7 2 2 2 3 3 3                           7
8 2 2 3 3 3 4 4                         8
9 2 2 3 3 4 4 5 5                       9
10 2 2 3 3 4 5 5 5 6                     10
                                         
11 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7                   11
12 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 7                 12
13 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8               13
14 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9             14
15 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10           15
                                         
16 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11         16
17 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11       17
18 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12     18
19 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13   19
20 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 13 14 20
n2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n2

 


α=0,975

 
n2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n2
2 4                                     2
3 5 6                                   3
4 5 7 8                                 4
5 5 7 8 9                               5
                                         
6 5 7 8 9 10                             6
7 5 7 9 10 11 12                           7
8 5 7 9 10 11 12 13                         8
9 5 7 9 11 12 13 13 14                       9
10 5 7 9 11 12 13 14 15 15                     10
                                         
11 5 7 9 11 12 13 14 15 16 16                   11
12 5 7 9 11 12 13 15 15 16 17 18                 12
13 5 7 9 11 13 14 15 16 17 18 18 19               13
14 5 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 19 20             14
15 5 7 9 11 13 14 15 17 17 18 19 20 21 21           15
                                         
16 5 7 9 11 13 15 16 17 18 19 20 20 21 22 22         16
17 5 7 9 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24       17
18 5 7 9 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25     18
19 5 7 9 11 13 15 16 17 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26   19
20 5 7 9 11 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 24 25 26 26 27 20
n2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n2

 

 

α=0,05

 
n2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n2
2 2                                     2
3 2 2                                   3
4 2 2 2                                 4
5 2 2 2 3                               5
                                         
6 2 2 3 3 3                             6
7 2 2 3 3 4 4                           7
8 2 2 3 3 4 4 5                         8
9 2 2 3 4 4 5 5 6                       9
10 2 3 3 4 5 5 6 6 6                     10
                                         
11 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7                   11
12 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8                 12
13 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9               13
14 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10             14
15 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11           15
                                         
16 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 11         16
17 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12       17
18 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13     18
19 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14   19
20 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 20
n2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n2

 

 

α=0,95

 
n2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n2
2 4                                     2
3 5 6                                   3
4 5 6 7                                 4
5 5 7 8 8                               5
                                         
6 5 7 8 9 10                             6
7 5 7 8 9 10 11                           7
8 5 7 9 10 11 12 12                         8
9 5 7 9 10 11 12 13 13                       9
10 5 7 9 10 11 12 13 14 15                     10
                                         
11 5 7 9 11 12 13 14 14 15 16                   11
12 5 7 9 11 12 13 14 15 16 16 17                 12
13 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 17 18               13
14 5 7 9 11 12 13 15 16 16 17 18 19 19             14
15 5 7 9 11 13 14 15 16 17 18 18 19 20 20           15
                                         
16 5 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22         16
17 5 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23       17
18 5 7 9 11 13 14 15 17 18 19 20 20 21 22 23 23 24     18
19 5 7 9 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 22 23 24 24 25   19
20 5 7 9 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 26 20
n2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n2


 

 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie danych, badaniu statystycznym lub wykonaniu testów wypełnij formularz

Dziś dostaniesz odpowiedz.

 

Powrót na główną Analiza danych