Porównanie struktury

 

Wyślij formularz z plikiem

Statystyka zadania - oferta badań statystycznych

Analizy danych

Wykonuję analizy struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk. Badania wariancji, regresji liniowej i nieliniowej, korelacji, analiza rozkładu..

Testy statystyczne

Testowanie hipotez to
fundament większości
badań stanowiących
przedmiot statystyki.
Weryfikuję hipotezy
..

Oprogramowanie statystyczne

Używam wielu spośród znanych programów mi.n SttaisticaPL, Gretl, Statgraf, SPSS ,  i inne.

 
   

Wyślij do mnie formularz (klik Enter).

 

Możesz w nim załączyć dowolny plik tekstowy : doc (Word), .pdf (Acrobat Reader), txt , xls (Excel) lub inny.

Podaj też Twoje oczekiwania i adres email, na który mam odpowiedzieć.

Porównanie struktury

 

Kompleksowa analiza porównania struktury dwóch lub więcej zbiorowości według tej samej cechy mierzalnej

 

Typowy klasyczny obszar zmienności cechy x:

Typowy pozycyjny obszar zmienności cechy x:

 

Parametry

Zb. 1

Zb. 2

Porównanie

Odpowiadające sobie wskaźniki struktury

O ile więcej lub mniej punktów procentowych, w każdej grupie syntetycznie, za pomocą wskaźników podobieństwa struktur -

O ile mniej lub więcej jednostek miary różnią się od siebie średnie.

O ile mniej lub więcej jednostek miary różnią się od siebie średnie

O ile mniej lub więcej jednostek miary różnią się od siebie średnie

Możemy je tylko porównywać gdy średnie są takie same

O ile mniej lub więcej punktów procentowych dana zbiorowość jest mniej lub bardziej zróżnicowana od drugiej

(alternatywnie do ) Możemy porównywać tylko gdy mediany są takie same

(alternatywnie do ) O ile więcej lub mniej punktów procentowych dana zbiorowość jest bardziej zróżnicowana od drugiej.

 

(miara pozycyjna; alternatywnie do)  porównujemy kierunek asymetrii i to gdzie asymetria jest silniejsza (a nie o ile)

 

Czasami porównując dwie zbiorowości obliczamy również miary koncentracji, wskazując która zbiorowość charakteryzuje się większą koncentracją.

 

 

 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie danych, badaniu statystycznym lub wykonaniu testów wypełnij formularz

Dziś dostaniesz odpowiedz.

 

Powrót na główną Analiza danych