Szanowni Państwo,

Jestem absolwentem dwóch uczelni:
AE Kraków kierunek informatyka i ekonometria
oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Kielce (niżej widoczna moja praca dyplomowa).

Pomagam w nauce prowadząc korepetycje z zakresu badań statystycznych, tworzeniu modeli ekonometrycznych, analizy danych i opracowaniu wyników z ankiet a także projektów z prognozowania i symulacji itp.

Działam biegle na ogólnie znanych i popularnych programach jak:

Statistica PL,
Excel,
Stata,
Gretl,
Spss
oraz środowisko R.

W ramach korepetycji dokładnie dostosowuje się do wymagań i potrzeb .
Analizy których nauczam i które są wykonane wspólnie ze mną w przeciwieństwie do innych ofert oprócz wyników obliczeniowych mają bogaty opis tekstowy, co odbiorcy bardzo sobie chwalą.
Ze względu na to, że w ramach tego ogłoszenia analizami zajmuje się kilka osób – termin realizacji Twoich korepetycji może być nawet do 48g (sprawdź jak to wygląda u innych).

Możliwe jest wykonanie oraz nauka na programach gdzie tworzymy zrzuty z ekranu opatrzone oczywiście wykresami i wyczerpującą interpretacją lub w Excelu gdzie z wzorami, formułami, wnioskami i wykresami obliczenia są wykonane praktycznie „krok po kroku” zrozumiale dla Ciebie.

Możesz skierować się do mnie w problemach prostych lub bardziej złożonych:

Opracowanie ankiety
Składowe główne i analiza czynnikowa
Analiza dyskryminacyjna
Analiza kanoniczna
Analiza korespondencji
Analiza przeżycia
Model ARIMA ARMAX

Analiza :
koszykowa:
log-liniowa tabel liczności
mocy testów
procesu
rzetelności i pozycji
ANOVA/MANOVA
skupień

Dopasowanie rozkładu
Estymacja nieliniowa
Karty kontrolne
Ogólne modele liniowe
Regresja wieloraka

Statystyki nieparametryczne
Statystyki parametryczne
Analiza szeregów czasowych
Techniki zgłębiania danych (data mining)

Zapraszam do wypełnienia formularza !