Prezentacja materiału statystycznego

 

Wyślij formularz z plikiem

Statystyka zadania - oferta badań statystycznych

Analizy danych

Wykonuję analizy struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk. Badania wariancji, regresji liniowej i nieliniowej, korelacji, analiza rozkładu..

Testy statystyczne

Testowanie hipotez to
fundament większości
badań stanowiących
przedmiot statystyki.
Weryfikuję hipotezy
..

Oprogramowanie statystyczne

Używam wielu spośród znanych programów mi.n SttaisticaPL, Gretl, Statgraf, SPSS ,  i inne.

 
   

Wyślij do mnie formularz (klik Enter).

 

Możesz w nim załączyć dowolny plik tekstowy : doc (Word), .pdf (Acrobat Reader), txt , xls (Excel) lub inny.

Podaj też Twoje oczekiwania i adres email, na który mam odpowiedzieć.

Prezentacja materiału statystycznego

 

Tabele do prezentacji materiału statystycznego mogą być proste jak i kombinowane.

W wyniku grupowania i zliczania otrzymujemy szeregi statystyczne

 

Jeżeli wartości cechy X zostaną uporządkowane i wartościom tym przypiszemy odpowiednią liczbę jednostek, to mówimy, że dany jest rozkład empiryczny badanej cechy – zwany szeregiem statystycznym

 

Klasyfikacja szeregu strukturalnego

1)      cechę niemierzalną

2)      cechę mierzalną

a.       szczegółowe

b.      rozdzielcze

                                                               i.      o przedziałach klasowych jednojednostkowych (punktowe)

                                                             ii.      o przedziałach klasowych wielojednostkowych (przedziałowe)

 

Szereg opary o cechę niemierzalną:

 

Wykształcenie

Liczba pracowników

Podstawowe

100

Zawodowe

148

Średnie

220

Wyższe

25

 

Szereg szczegółowy

Starz pracy: 2, 5, 5, 5, 8, 10, 10, 15

Lub zapisany w postaci tabeli:

 

Starz pracy

Liczba osób

2

1

5

1

5

1

5

1

8

1

10

1

10

1

15

1

 

 

Szereg punktowy

 

Liczba usterek

Liczb produktów

0

695

1

3

2

1

3

0

4

1

 

Szereg szczegółowy wyglądałby następująco:

 

 

 

Szereg o przedziałach klasowych wielojednostkowych (szereg przedziałowy):

 

Xi

ni

 

Xi

ni

<0-5)

100

 

1-3

10

5-10

148

 

4-8

17

10-20

215

 

9-15

23

20-30

85

 

16-20

15

30-40

20

 

21-30

4

Skala ciągła

 

Skala skokowa

 

Skala skokowa to np. liczba wypadków, liczba wypożyczeń, ilość lat życia.

Skala ciągła to np. dochody, wiek w dniach,....

Przy dużych wartościach skala skokowa może przejść w ciągłą

 

Szeregi statystyczne to inaczej tablice proste.

Tablice proste to inaczej tablice złożone – np. tablica korelacyjna

 

TABLICA KORELACYJNA

Xi

Yj

Razem

Y1

Y2

...

YL

X1

 

 

 

 

X2

 

 

 

 

X3

 

 

 

 

….

 

 

 

 

….

 

 

 

 

Xw

 

 

 

 

Razem

...

N

 

 

 

Zadanie 1

 

W zbiorowości 550 pracowników kadr i administracji przeprowadzono badanie dotyczące miejsca pracy i rodzaju używanych przedmiotów piszących. W grupie 220 badanych osób piszących piórem wiecznym znalazło się 180 pracowników administracji i 40  kadr, pióra kulkowego używało 70 pracowników administracji i 30 kadr, długopis 90 z kadr i 30 administracji; pisak używało 60 pracowników administracji i 50 kadr.

W oparciu o podane informacje zaprezentuj zebrany materiał empiryczny w odpowiedniej formie tabelarycznej. Dla rozróżnienia cech sporządź wykresy powierzchniowe. Podaj ich nazwy oraz określ skalę porównawczą.

 

 

 

 

 

Miejsce pracy

Rodzaj przedmiotu pisania

Razem

wieczne pióro

pióro kulkowe

długopis

pisak

Kadry

40

30

90

50

210

administracja

180

70

30

60

340

Razem

220

100

120

110

550

 

 

Szeregi

 

Miejsce pracy

Liczba pracowników

 

Przedmiot pisania

Liczba używających

Kadry

210

 

wieczne pióro

220

administracja

340

 

pióro kulkowe

100

550

 

długopis

120

 

 

 

pisak

110

 

 

 

550

 

 

 

 

 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie danych, badaniu statystycznym lub wykonaniu testów wypełnij formularz

Dziś dostaniesz odpowiedz.

 

Powrót na główną Analiza danych